224 W. Market Street
Tiffin, Ohio 44883
419.447.5120